Музеи

На една крачка разстояние

Регионален исторически музей в Шумен

Първата музейна сбирка в гр. Шумен е уредена в Мъжкото класно училище през 1857 г. от възрожденския учител Сава Доброплодни . Тя съдържа събраните от него и учениците му археологически находки в руините на старата столица Преслав.

Днес музеят е научен и културно-просветен институт с девет отдела и обособена научна група. Фондовете му съхраняват над 150 000 движими паметника на културата от халколита до наши дни, от които 15 000 са показани в осемте експозиционни зали.

Периодично се експонират и временни изложби. Музеят има и собствено издание – “Известия на исторически музей – Шумен”, библиотека с над 25 000 единици научна литература и периодични издания, реставрационно-консервационни ателиета и фотолаборатория. Извършва проучвания на територията на Шуменския регион.

Регионалният исторически музей в Шумен е част и от движението 100 национални туристически обекта, в чийто списък е поставен под № 94.

Адрес

гр. Шумен – 9700 Бул. “Славянски” № 17
е-mail: museum_shumen@abv.bg

Телефони за контакти

Централа: 054/875487

rotation_3