Правила в комплекса

От къде тръгнахме и какво постигнахме

 

Вътрешен правилник на

 Villa St. Michael

За да гарантира резервацията си потенциалният гост трябва да предплати най-малко сума, равна на 50 % от стойността на нощувката.

Ако госта не наеме предвидената съгласно резервацията стая и не направи анулация в три дневен срок преди датата на пристигане, той дължи неустойка на хотелиера в размер на предплатената сума (капаро).

Минималният срок за настаняване е  една нощувка, която обхваща времето от 24 часа – пристигане в 12.00 ч. на обяд на първия ден и заминаване до 12.00 ч. на другия ден. Ако гостът остане по-дълго от предвидения срок и не продължи престоя си в хотела, му се начислява такса в размер на 50 % върху стойността на нощувката, която се таксува като почивка.

Хотелът е длъжен да предостави услуги, съответстващи на изискванията за категоризация и обявените предварително цени.

При констатирани груби нарушения на вътрешния ред в хотела, нарушаване на законите и правовия ред в страната, накърняване доброто име и престижа на хотела, собственика има право да прекрати престоя на гостите в хотела.

  1. Права и задължения на гостите

Гостите нямат право да внасят и използват електронагревателни (отоплителни) уреди и съоръжения по време на престоя си в хотела.

Гостите на хотела по време на престоя си нямат право да внасят и използват хранителни продукти в стаите (с изключение на апартаментите оборудвани с кухненски бокс) освен с предварителен регламент.

Гостите на хотела трябва да пазят тишина през нощните и следобедните часове.

В сградата на хотела е забранено внасянето и складирането на леснозапалими, взривни и обемисти предмети (багажи, мотоциклети, велосипеди и др.)

Не е разрешено внасянето на домашни животни (кучета, котки и др.), освен в случаите на предварителна договорка с управителя на хотела и при строго съблюдаване на хигиенните правила и норми. Всички щети възникнали по време на престоя им, в ползваната от тях стая и общите части на хотела се заплащат от приносителя на домашните животни (любимци).

Не е разрешено разместването на мебели и имущество в стаите и помещенията на хотела (без съгласуване с управителя на хотела).

Забранява се изнасянето на всякакъв вид имущество (хавлии, кърпи, инвентар, посуда и др.) по време на престоя на гостите в хотела.

Гостите на хотела носят материална (финансова) отговорност за повреденото и изгубено имущество на хотела.

Гостите са длъжни при настаняване в хотела да предоставят документ за самоличност за адресна регистрация.

Забранено е воденето на външни лица на територията на хотела (в стаите, в градината, в залите и на паркинга) за пребиваване без разрешение от администрацията в хотела.

При напускане на хотела гостите са длъжни да затварят външните прозорци и врати на стаите (апартаментите).

При напускане на хотела гостите са длъжни лично да оставят ключовете на Рецепцията.

  1. Начини на резервиране

Резервация на Рецепцията в хотела в с. Мадара

Резервация чрез  www.booking.com

Резервация по банков път – по банкова сметка хотела.

Резервация с кредитни или дебетни карти – само за резервация през сайта на комплекса

  1. Анулиране на резервация

Анулация за индивидуални туристи – ако е направена анулация 3 дни преди датата на пристигане туриста не дължи неустойка. Ако този период не е спазен дължи неустойка в размер на капарото.

Анулация за групи туристи – ако е направена анулация 7 дни преди датата на пристигане туристите не дължат неустойка. Ако този период не е спазен дължат неустойка в размер на капарото.

  1. Резервиране, капариране и анулация през празниците – Студентски празник, Коледа, Нова година:

Резервацията се счита за потвърдена след заплащане на капаро в размер на 100 % най-малко 1 месец преди пристигане на туристите.

Анулация – ако е направена анулация 1 месец преди датата на пристигане на туристите не се дължи неустойка. Ако този период не е спазен се дължи неустойка в размер на капарото.